Política de privacitat

Política de privacitat d’associació GAILES, per a Gailes.org

1.- GAILES, en compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, l’informa que:

– La seua denominació social és Associació GAILES

– El seu CIF és G-97.205.009

– El seu telèfon de contacte és 672183235

– El seu domicili se situa en C/ Tetuan, 97 2n Der, 46600 Alzira

– I disposa de la següent adreça de correu electrònic de contacte info@gailes.org

2.- Així mateix, GAILES ha adoptat les mesures i nivells de seguretat exigits en el nou reglament de protecció de Dades de Caràcter Persona (LOPD) i una altra normativa que la desenvolupa, conforme a les dades que emmagatzema i tracta. Els procediments, normes i mesures establides podran ser susceptibles de millora com a conseqüència de futurs canvis en el sistema d’informació del responsable del Fitxer. Igualment, poden veure’s afectats enfront de modificacions realitzades sobre la legislació vigent en matèria de protecció de dades. GAILES, com a entitat obligada per la normativa citada, requereix de la figura d’un delegat de protecció de dades, registrat en l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, sent les seues dades de contacte info@gailes.org.

3.- GAILES ha implantat totes les mesures tècniques al seu abast per a garantir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de la informació recaptada a través de la seua pàgina web.

4.- La informació obtinguda GAILES de les diferents persones usuàries que visiten i interactuen amb les pàgines i seccions localitzades en gailes.org serà registrada en un fitxer, propietat de GAILES, inscrit en el Registre General de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

5.- La finalitat de la recollida i tractament de dades serà la de poder, eventualment, contactar amb la persona usuària que visita i completa els formularis existents en el lloc web, ara o en el futur, per a qüestions derivades de la pròpia relació comercial que s’establisca entre les dues parts i l’enviament de comunicacions comercials sempre relacionades amb els serveis o productes de GAILES o dels empreses associades del mateix sector.

6.- L’emplenament dels formularis, l’enviament de correus electrònics o la utilització d’altres mecanismes de comunicació oferits en gailes.org, impliquen el consentiment exprés de la persona usuària al tractament de les seues Dades de Caràcter Personal per part de GAILES, amb les finalitats expressades en l’apartat 5, i l’autorització expressa a la comunicació de les seues dades en els termes de l’apartat 6.

7.- Qualsevol persona que ho desitge, pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, conforme al que es preveu en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre Dades de Caràcter Personal (LOPD) i una altra normativa aplicable a aquest efecte, mitjançant l’enviament d’una sol·licitud escrita i signada, incloent el seu nom, cognoms, fotocòpia del DNI o un altre document acreditatiu vàlid, en el qual se sol·licite l’exercici d’aquells drets que es desitgen, a Associació GAILES C/ Tetuan, 97 2n Der, 46600, Alzira. Aquest servei no tindrà cap cost per el/la sol·licitant.

8.- Quan una persona usuària accedeix a la pàgina web de GAILES pot quedar registre de paràmetres com ara l’adreça IP de la persona usuària que es connecta, les pàgines visitades, la data i l’hora de connexió…, que no pretendran en cap cas una finalitat que no siga merament estadística. Qualsevol altra dada de caràcter personal tipus nomene, adreça, telèfon, correu electrònic… que no puga ser recollit amb el mer fet de navegar per les pàgines existents en un lloc web, no estarà disponible per a l’entitat GAILES si la pròpia persona usuària no ho proporciona en un formulari disposat a tal fi.

9.- GAILES es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda en el seu web o en la configuració i presentació d’aquesta.

10.- GAILES, no garanteix la inexistència d’errors en l’accés al lloc web o al seu contingut, ni que aquest es trobe actualitzat, encara que utilitzarà totes les mesures que estiguen al seu proveïment per a evitar-los i esmenar-los.

11.- GAILES no assumeix responsabilitat alguna derivada dels continguts mostrats en la connexió a enllaços de tercers als quals es fa referència en la web.

12.- La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquesta web, així com la lesió dels drets de Propietat Intel·lectual o Industrial de GAILES, donarà lloc a les responsabilitats legalment establides. Tant l’accés a aquesta web com l’ús que puga fer-se de la informació continguda en la mateixa és responsabilitat exclusiva de qui el realitza.

13.- GAILES no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguen produir ni dels possibles danys que es puguen causar en el sistema informàtic de la persona usuària com a conseqüència de la presència d’un virus en l’ordinador usat per a la connexió als serveis i continguts de Gailes.org, d’un mal funcionament del navegador o de l’ús de versions no actualitzades d’aquest.

14.- Totes les persones que constitueixen la comissió permanent de GAILES queden vinculades a un acord de confidencialitat sobre totes les dades que pogueren ser coneixedors arran de la seua posició dins de l’organització, estant obligades a no revelar-los en cap concepte, fins i tot en el supòsit de dimissió o cessament del seu càrrec.