Avís Legal

En aquest avís legal, l’usuari, podrà trobar tota la informació relativa a les condicions legals que defineixen les relacions entre usuaris i el responsable de la pàgina web accessible en la URL https://www.gailes.org (en endavant, el lloc web), que l’Associació LGBTI Gailes posa a disposició dels usuaris d’Internet.
La utilització del lloc web implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest avís legal. En conseqüència, l’usuari del lloc web ha de llegir atentament el present avís legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar el lloc web, ja que el text podrà ser modificat a discreció del titular del lloc web, o a causa d’un canvi de legislació, jurisprudència o en la pràctica empresarial.

1.-DADES DEL TITULAR RESPONSABLE DE LA PÀGINA WEB.

Nom del titular de l’Associació: GAILES
Domicili social: carrer Tetuan, 97 2nd der, 46600 Alzira (València)
C.I.F.: G-97205009
Telèfon de contacte: 672183235
Correu electrònic: info@gailes.org

L’Associació GAILES és responsable del lloc web i es compromet a complir amb tots els requisits nacionals i europeus que regeixen l’ús de les dades personals dels usuaris.

Aquest lloc web garanteix la protecció i confidencialitat de les dades personals que ens faciliti d’acord amb el que estableix el Reglament general de protecció de dades personals (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, 27 d’abril de 2016, en la Llei Orgànica 3/2018, de protecció de dades de caràcter personal i garantia dels drets digitals, així com en la Llei de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic 34/2002 de 11 de juliol (LSSI-CE)

2.-OBJECTE.

El lloc web facilita als usuaris del mateix l’accés a informació i serveis prestats per associació a aquelles persones o organitzacions interessades en els mateixos.

L’accés i ús del lloc web atribueix la condició d’usuari del lloc web (en endavant, el “usuari”) i implica l’acceptació de totes les condicions incloses en aquest avís legal, així com les seves modificacions. La prestació del servei del lloc web té una durada limitada en el moment en què l’usuari estigui connectat al lloc web o a qualsevol dels serveis prestats a través d’aquest. Per tant, l’usuari ha de llegir atentament el present avís legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar el lloc web, ja que aquesta i les seves condicions d’ús contingudes en aquest avís legal podran ser modificades.

2,1.-accés i ús gratuït del lloc web. L’accés al lloc web és gratuït per als usuaris de la mateixa, excepte pel que fa al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés contractat pels usuaris.
2,2.-registre de l’usuari. Amb caràcter general, l’accés i ús del lloc web no requereix la prèvia subscripció o registre dels usuaris de la mateixa.
2,3.-els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. Accepteu proporcionar informació completa i correcta al formulari de contacte o subscripció.

3.-ACCÉS I ÚS DEL LLOC WEB.

En cap cas es recolliran dades relatives al professional, econòmic o intimitat dels altres membres de la família que siguin recollits del menor sense el seu consentiment. Si ets menor de tretze anys i has accedit a aquest lloc web sense avisar als teus pares, no hauries de registrar-te com a usuari.

Aquest lloc web respecta i atén les dades personals dels usuaris. Com a usuari has de saber que els teus drets estan garantits.

4.-CONTINGUTS DE LA PÀGINA WEB.

L’idioma utilitzat pel titular en el lloc web serà l’espanyol. L’associació no es responsabilitza de la incomprensió o comprensió de l’usuari de l’idioma del lloc web, ni tampoc de les seves conseqüències.
L’Associació podrà modificar els continguts sense previ avís, així com suprimir i modificar aquests dins del lloc web, com la forma en què s’accedeixi, sense cap justificació i lliurement, i no responsabilitzar-se de les conseqüències que puguin ocasionar als usuaris.
La utilització dels continguts del lloc web per promocionar, contractar o divulgar publicitat o informació pròpia o de tercers sense l’autorització d’Associació, o remetre publicitat o informació utilitzant els serveis o informacions que es fan a disposició dels usuaris, independentment de si l’ús és lliure o no, està prohibit.
Els enllaços o hipervincles que incorporin terceres parts en els seus websites, dirigits a aquest lloc web, seran per a l’obertura de tot el web, no podent manifestar, directament o indirectament, indicacions falses, inexactes o confuses, o incórrer en accions injustes o il·lícites contra l’Associació Gailes

5.-MESURES DE SEGURETAT.

Les dades personals comunicades per l’usuari podran ser emmagatzemades en bases de dades automatitzades o no, la titularitat del qual correspon exclusivament a l’Associació GAILES, assumint totes les mesures tècniques, organitzatives i de seguretat que garanteixin la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació continguda en les mateixes d’acord amb el que estableix la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

6.-LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT.

Tant l’accés al lloc web com l’ús no consensual que pugui fer-se de la informació continguda en la mateixa és de l’exclusiva responsabilitat de qui la realitza. L’Associació Gailes no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar-se d’aquest accés o ús. L’Associació Gailes no es responsabilitza dels errors de seguretat, que es produeixin o dels danys que poguessin ocasionar-se al sistema informàtic de l’usuari (hardware i software), o als fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, com a conseqüència de:
– la presència d’un virus a l’ordinador de l’usuari que s’utilitza per a la connexió amb els serveis i continguts del lloc web.
– un mal funcionament del navegador.
– i/o l’ús de versions obsoletes de la mateixa.
L’Associació Gailes no es responsabilitza de la fiabilitat i rapidesa dels hiperenllaços que s’incorporen a la web per a l’obertura d’altres. L’Associació Gailes no garanteix la utilitat d’aquests enllaços, ni es fa responsable dels continguts o serveis als quals l’usuari pugui accedir a través d’aquests enllaços, ni tampoc del bon funcionament d’aquestes pàgines web.
L’Associació Gailes no serà responsable dels virus o altres programes informàtics que deteriorin o puguin deteriorar els sistemes o equips informàtics dels usuaris en accedir al seu lloc web o a altres llocs web als quals s’hagi accedit a través d’enllaços des d’aquest lloc web.

7.-ÚS DE LA TECNOLOGIA “COOKIE”.

El lloc web pot utilitzar cookies o tecnologies similars que es regiran per les disposicions de la política de cookies, accessibles en tot moment i respectant la confidencialitat i privacitat de l’usuari, sent part integrant del present avís legal.

8.-NAVEGACIÓ.

Els servidors d’Internet poden recopilar dades no identificables, que poden incloure, adreces IP i altres dades que no es poden utilitzar per identificar l’usuari. La seva adreça IP s’emmagatzemarà en els registres d’accés de forma automàtica i amb l’única finalitat de permetre el trànsit a Internet, és necessari que el seu ordinador per proporcionar aquesta adreça IP quan es navega per Internet de manera que les comunicacions es poden fer. Així mateix, l’adreça IP es pot utilitzar per fer estadístiques, anonimitzades, sobre el nombre de visitants d’aquest lloc web i el seu origen, de manera totalment transparent a la seva navegació.

9.-PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

L’usuari coneix i accepta que tots els continguts i/o qualssevol altres elements del lloc web són propietat de l’Associació Gailes, i es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de Associació Gailes. Qualsevol ús del lloc web o dels seus continguts ha de ser exclusivament particular.
Es reserva exclusivament a l’Associació Gailes, qualsevol altre ús que impliqui la còpia, reproducció, distribució, transformació, comunicació pública o qualsevol altra actuació similar, de la resta o part dels continguts del lloc web, de manera que cap usuari podrà dur a terme aquestes accions sense la prèvia autorització per escrit de l’Associació Gailes.

10.-LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT

Aquest avís legal s’interpretarà i regirà d’acord amb la legislació espanyola. L’Associació i els usuaris de Gailes, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre, se sotmeten als jutjats i tribunals del domicili de l’usuari per a qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se de l’accés o ús del lloc web. En el cas que l’usuari tingui el seu domicili fora d’Espanya, l’Associació Gailes i l’usuari, se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili d’Alzira.